5 x tipp-oldeforeldre

Bygslere av Marka i Bymarka

Her kan du lese om Pelles 5 x tipp-oldeforeldre, Steffen og Guri, som var bygselfolk på gården Marka i Bymarka fra 1728. Plassen er i dag et meget kjent sted for turgåere i Bymarka utenfor Trondheim. Spesielt å tenke på at våre forfedre har bodd og virket der. Stedet ble kjøpt av Trondheim kommune i 1912.

5 x tipp-oldeforeldrene har Kekulé-nr. 256–515:

356–357