Et byggeprosjekt

Odd Høve kjøpte Øvre Bakklandet 16 den 26. august 1980. Den gangen besto eiendommen av to store garasjer i tillegg til hovedhuset. Odd leide ut huset og benyttet selv garasjene til snekkervirksomheten sin.

I 2007 ble garasjene revet og det ble bygget nytt bolighus på tomta. Den gamle hovedbygningen fra omkring 1850 ble restaurert. Det var et omfattende prosjekt med mange involverte. Spesielt stor takk til Bekken Bygg som hovedentreprenør, arkitekt Erling Mylius og alle dugnadsarbeidere.

Les mer om prosjektet her.

ØB16