Et merkenavn kommer ikke av seg selv

 
Ill. Leidulv Olsrud

 

John «Skinnfjell-Jo» Eriksen Erikstu (f 1800, d 18.03.1878)
Pelles tipptipp-oldefar (Kekulé 46)

 

Født på Byneset

John ble født på plassen Eggagjerdet på Byneset. Han ble døpt i Byneset kirke 30. mars 1800 så han er født tidlig i 1800. I kirkebøkene er det ikke innført fødselsdato, kun dåpsdato, så derfor er det ikke mulig å finne eksakt dato for fødsel.
Han var det yngste barnet til Erik Jakobsen Eggen (f ca. 1759, d 29.05.1821) og Ellen Johnsdatter (f 1761, d 11.03.1837). John hadde en søster, Sara Eriksdatter Eggen (f 1793) og en fostersøster, Mali Andersdatter (f 1800) som vokste opp hos familien.
John var 20 år gammel da faren døde og 36 år da mora døde.
John døde 08.03.1878 på Simsgrinda i Skaun da han var 78 år gammel. Han ble begravet i Børsa kirke 17.03.1878.

 

John var 9 år da familien flyttet til Børsøra i Børsa

Johns familie flyttet til Erikstu på Børsøra i Børsa omkring 1809 og han vokste opp der. John tok over Erikstu etter foreldrene i 1823 og dreiv plassen til 1857. Han var skinnfellmaker som faren og gikk under navnet «Skinnfjell-Jo».
John giftet seg to ganger. Han ble gift I med Marit Lødensdatter i 1823 og II med Tekla Ingebrigtsdatter i 1857.

 

Strandsitter, skinnfellmaker og fisker

Da han giftet seg første gang 22. august 1823 var han registrert som ungkar John Eriksen Børsøren 23 1/4 år og hadde oppgitt at han var strandsitter, skinnfellmaker og fisker. En strandsitter var en person som bodde ved sjøen og eide hus på leid tomt, men ikke jord – og leveveien var fiske.
Sannsynligvis døde hans første kone før 1856, for det året fikk han et barn utenfor ekteskap med Anne Madsdatter Rekstad (f 1825, d 1909) fra Rekstadklevan. De fikk sønnen Ole Johnsen Rekstad (f 31.07.1856). John hadde da flyttet til Simsgrinden, fordi ved sønnen Oles dåp 07.09.1856, hadde John bosted der.

 

Traff ei enke fra Skaun og flyttet dit

John giftet seg på nytt i 1857 med enke Tekla Ingebrigtsdatter Saltnesbakken Simsgrinden (f i 1798, døpt 25.08.1798, d 1872) i Buvika. Tekla satt som enke på plassen Simsgrinden (Grindaplassen) i Skaun og John flyttet dit og tok over plassen da han giftet seg med Tekla. De var begge godt voksne så ekteskapet var barnløst. Tekla hadde 4 barn fra første ekteskap. Grindaplassen lå ved grensen mot gården Vollan, ved Vollagrinda. Det var svært lite jord på plassen, bare litt åker der de sådde 1/4 tønne korn og satte 1/2 tønne poteter.

 

Døde som fattiglem

Grindaplassen ble lagt øde da Tekla døde i 1872 og John Eriksen kom i legd. Legd var datidens måte å ta vare på fattige. Som vanlig var, ble sikkert John forsørget av naboer de siste 5 årene han levde. Gårdene var forpliktet til å ta vare på fattige på rundgang (omgangslegd). Dette var bestemt i en lov gitt av Magnus Lagabøte i 1276 hvor fattigvesenet ble ordnet slik at gårdene i herredet etter tur skulle la de fattige få hus og mat. Ordningen med legd ble formelt opphevet i år 1900 da en ny fattiglov ble vedtatt.

 

Johns første vielse

Faksimilen viser vielsen til John Eriksen og Marit Lødensdatter (Kekulé 47). De er mine tipptipp-oldeforeldre.

Opplysninger om giftemålet i kirkeboken: «Ungkarl John Erichson Børsøren 23 1/4 aar gammel. Strandsitter, skindfeldmaker og fisker. Pike Marith Lødensdatter Børsøren, 23 1/4 år gammel. Tjenestepike med bondearbeid. Forlovere: Nils Johnsen Nøstum og Ole Johnsen Børsøren. Den 22de August. Fårrettet i kirken.»

 

John og Marit fikk 5 barn:
Ellen Johnsdatter Erikstu, f 03.11.1823.
Lava Johnsdatter Erikstu (Kekulé 23), f 26.02.1826. Gift 18. juli 1852 med Anders Andersen Vorset Hangerhagen (Kekulé 22), f 16.10.1825, d 18.12.1890. Lava emigrerte sammen flere av barna til USA i 1891 og døde der. (Lava og Anders er Pelles tippoldeforeldre.)
Erik Johnsen Erikstu, f 31.10.1829, d 1902. Gift med Ingeborg Anna Hansdatter Leangen. Bodde på Brubakken på Børsøra.
Berit Johnsdatter Erikstu, f 22.01.1832.
Johan Johnsen Erikstu, f 24.03.1836. Død på Jyssan i 1856.