Noen glimt fra slektshistorien

Før utvandringen til USA startet, søkte Skauninger lykken i Osen. ➡️

 

 

Du gjør godt håndtverk når du får merkenavnet «Skinnfjell-Jo». ➡️

 

Det ble mer interessant å vite mer om gården Marka i Bymarka da en av forfedrene har drevet gården. ➡️

 

Armfeldts soldater plyndret gårdene våre da de trakk seg tilbake gjennom Gauldalen på vei til Sverige. ➡️

 

På Lisbetsetra kan vi treffe en av våre forfedre, fordi Lisbet «går igjen» der. ➡️

 

Kongen viste ingen nåde for Berit Jensdatter. ➡️

 

Dåpsfølge i båt fra Gimsen endte med den verste tragedien i Bindalen. ➡️