Noen spennende historier om slekten

Før utvandringen til USA startet, søkte Skauninger lykken i Osen. ➡️

Du gjør godt håndtverk når du får merkenavnet «Skinnfjell-Jo». ➡️

Det ble straks mer interessant å vite mer om gården Marka i Bymarka da en av forfedrene har drevet gården. Gården er i dag et meget kjent sted for turgåere i Bymarka utenfor Trondheim. ➡️

Armfeldts soldater plyndret gårdene våre da de trakk seg tilbake gjennom Gauldalen på vei til Sverige. ➡️

På Lisbetsetra kan vi treffe en av våre forfedre, Lisbet går visstnok igjen der. ➡️

Kongen viste ingen nåde for Berit Jensdatter. ➡️

Dåpsfølge i båt fra Gimsen endte med tragedie. ➡️