Dåpsfølge endte i tragedie

Ferden før båten kollsegla på turen fra Gimsen til kirka på Solstad (fra Bindalsboka, bind 1, tegnet av Leidulf Olsrud).
Høsten 1783 skjedde den verste ulykken på sjøen noensinne i Bindalen. Det var et dåpsfølge på 10 personer på tur fra Gimsen til kirka på Solstad. Båten de var i kollsegla, og alle ombord omkom sammen med dåpsbarnet som bare var 2 uker gammel.
Flere av de omkomne var slektninger av Trine. De omkomne slektningene var Dortea Sivertsdatter 63 år, hennes datter Anne Hansdatter 29 år, hennes svi- gerdatter Karen Olsdatter 32 år (mor til dåpsbarnet). Karen var gift på nytt etter at mannen Anders (sønnen til Dortea) døde i 1872, bare 31 år gammel. Karens nye mann og far til dåpsbarnet, Kristen Jakobsen, omkom også.

Dortea er Trines 5 x tippoldemor.

 

Høsten 1783 skjedde den verste ulykken på sjøen noensinne i Bindal.
Det var et dåpsfølge på 10 personer på tur fra Gimsen til Solstad for å døpe barnebarnet til Dorthea Svensdatter Gimsen (Trines 5 x tippoldemor). Båten de var i kollsegla, og alle ombord omkom sammen med dåpsbarnet.

Ombord var Dorthea og hennes datter Anne 29 år, sønnen Kristen (far til barnet) og svigerdatteren Karen (mor til barnet).

Året etter ulykken ble det holdt skifte etter Dorthea. Hans og Dorthea var kårfolk da Dorthea omkom. Boet hadde en brutto på 297 rdr. 2 ort og 15 sk. Da utgiftene var trekt fra, var det igjen verdier for 233 rdr. og 6 sk. til deling mellom arvingene. I boet etter Dorthea fantes det litt av hvert. Der var en gammel garnbåt med mast, segl og tilhørende tau og dregg for 14 rdr. Videre fantes det enåttring med segl, dregg og tau for 7 rdr. og 2 ort. Det kan ha vært en av disse båtene som ble brukt på den ulykksalige kirketuren. Den siste båten i boet var en seksring med mast, segl og videretilbehør til 3 rdr. Av fisk var der 8 våger rundfisk til 5 rdr. 2 ort. og 18 sk. og 9 våger råskjær til 5 rdr. og 1 ort. Det ser ut til at brugdefisket har hatt stor betydning for folket i Gimsen,for en av de største postene var ei ganske ny brugderuse uten tilhørende redskap for 10 rdr. Av levra på brugda ble det utvunnet verdifull tran. I boet fantes både torskegarn og sildegarn, om ikkei så store mengder. Et nytt åttringseil var verd 6 rdr. I ei tønne var det 3 våger spansk salt for 1 rdr. og 1 ort. Andre verdifulle gjenstander i boet var en vindovn til 6 rdr. Vindovnen hadde i motsetning til bileggeren, dør med trekk. Det er med andre ord snakk om en ovn av moderne type. En bolster av blått og hvitt danzigervær med fjærfyll var verdsatt til 3 rdr.
Kornvarer i boet var 1 1/2 tønne rug til 5 rdr. og 1 ort., og ei tønne bygg.
At det fantes bøker i boet, vitner om velstand. Det var en Heinrich Müllers huspostill (ein huspostill er ei bok som inneholder evangelietekstene for alle søn- og helligdager i kirkeåret, med trykte prekener eller forklaringer til), «Hovednøgelen til himmelrig» og 3 gamle salmebøker.
Dortheas mann, Hans, døde i 1799.

Anders Hansen var sønn av den forrige brukeren, Hans Andersen, og vokste opp på Gimsen. I 1771 fikk han bygselbrev på 18 mkl. i Gimsen. Året etter ble han gift med Karen Olsdatter. Hun var datter av Ole Paulsen og Brynhild Nilsdatter på Ytre Baustad på Sømna.
Anders Hansen ble ingen gammel mann. Han døde i 1782, bare 31 år gammel. Skiftet etter han hadde en brutto på 96 rdr., 1 ort og 6 sk. Da gjelda var trekt i fra, var det igjen 79 rdr. 2 ort og 10 sk. til deling mellom arvingene. Med andre ord så hadde den velstanden som var i foreldrene si tid, fortatt seg en god del.

Samme året som Anders Hansen døde, ble Karen oppattgift med sømnværingen Kristen Jakobsen. Han var sønn av Jakob Kristensen og Anne Johnsdatter i Skåren. Samme året fikk Kristen bygselbrev på 18 mkl. i Gimsen.

Samlivet mellom Karen og Kristen ble av kort varighet. Året etter at de var blitt gift, hadde de fått ei datter. Da de skulle til Solstad for å få barnet døpt, kollsegla båten og alle ombord omkom. De omkomne var i tillegg til Karen, Kristen og dåpsbarnet, Jon Olsen 34 år og kona Maren Paulsdatter 59 år Se Gimsen 2:5, Marens sønner Paul Olsen 19 år, Ole Olsen 13 år, Dortea Svensdatter 63 år og dattera Anne Hansdatter 29 år. Se Gimsen 1:4 og Jakob Nilsen, dreng 27 år. Skiftet etter Karen og Kristen hadde en brutto på 156 rdr.og 15 skilling.