Lauvlund 2

Lauvlund er småbruket Petter Høve bygde opp. Eiendommen ble skilt ut for 100 år siden og har siden vært i familiens eie. Plassen ligger på Øver-Langstein i Stjørdal kommune. I bygda kalles plassen «Høve’n».

Siden Petter døde sommeren 1957 har eiendommen vært fritidseiendom for familien og jorda drevet av gode naboer.

 

Tunet på Lauvlund i slutten av 1930-årene.


Våningshuset en solskinnsdag sommeren 1959. På trappa sitter Margit, Pelle og Sverre.


Margit og Odd har fått besøk av naboen Signolf med hesten Blakken sommeren 1961. Til høyre på bildet vises bakparten av Odds 52-modell Opel Olympia stasjonsvogn, som han malte gul den sommeren 😀. Han har også satt opp stillaser ved inngangen til våningshuset. Det var alltid noe som skulle gjøres og Odd trivdes med å bruke feriene til å sette i stand husene på småbruket.


Odd tok over Lauvlund da faren, Petter, døde av kreft i 1957. Petter dreiv småbruket og hadde dyr i fjøset til han døde. Som fritidseiendom var det ikke behov for fjøs og låve lenger og Odd brukte noen sommerferier på å rive og bygge nytt uthus. Bildet er fra 1966 og det nyrestaurerte uthuset står ferdig.


Tunet på Lauvlund i 2015. Nytt bolighus er bygd der det gamle våningshuset stod. Huset ble bygd i flere etapper i ferier og helger først på 1970-tallet. Uthuset er en restaurert, men kortere utgave av den opprinnelige fjøsbygningen. Stabburet er beholdt slik det var opprinnelig, bare flyttet noen meter for å gi plass til det nye bolighuset. Litjhuset foran til høyre ble bygd i 2003 da utedassen ble revet.