Noen hendelser er verdt å trekke fram

Gjennom slektsforskningen har jeg funnet små og store hendelser som er knyttet til mine forfedre og deres samtid. Dette har gitt meg kunnskap om hvem de var, hvor de kom fra og hvilke forhold de levde under – og ikke minst hvordan de har arbeidet og strevd for å tilrettelegge for neste generasjon. Mine forfedre har ikke formet de store og viktige begivenhetene, men vært en del av bygdesamfunnets alminnelige daglige utvikling – og det hverdagslige livet. 

Et lite utdrag av hendelsene mine forfedre har vært delaktig i, kan du lese om her.

Hei du! Jeg er din 5 x tippoldefar. Du har lagt inn feil kone til meg – og nå har hun flyttet inn hos oss...