Øvre Bakklandet 16

Fra grisfjøs til bolighus

Fra 1865 og fram til omkring 1890 var det en slaktermester som holdt til i Øvre Bakklandet 16. I 1875 hadde han 4 griser i et fjøs som stod der det nye huset er i dag. Omkring 1900 kjøpte en vognmann gården og bygde om fjøset til staller for hest og vognmannsutstyr. Hans sønn tok senere over virksomheten. Først på 1960-tallet tok lastebilene over for hestetransporten og stallene ble bygd om til garasjer. 

Bolighuset ble brannskadet i 1979 av en brann i naboeiendommen og Odd Høve kjøpte den brannskadde eiendommen. Han satte i stand huset etter brannen og brukte garasjene til snekkervirksomheten sin. I 2007 ble garasjene revet og erstattet med nytt bolighus som stod ferdig i 2008.


Med utsikt til domen