Lauvlund (eller Høve'n i dagligtale)

Lauvlund er småbruket min farfar Petter Høve bygde opp og dreiv. Eiendommen ble skilt ut fra Risholt Nordre for 100 år siden og har siden vært i familiens eie. Plassen ligger på Øver-Langstein i Stjørdal kommune. Blant bygdefolket kalles plassen «Høve’n».

Da Petter døde sommeren 1957 ble småbruket lagt ned – og har siden vært fritidseiendom for familien. Drifta av dyrkajorda har gode naboer tatt seg av.

Tunet på Lauvlund i slutten av 1930-årene.

Våningshuset en solskinnsdag sommeren 1959. På trappa sitter Margit, Pelle og Sverre.

Margit og Odd har fått besøk av naboen Signolf med hesten Blakken sommeren 1961. Bakparten av Odds 52-modell Opel Olympia er også med på bildet. Bilen malte han gul den sommeren 😀. Han har også satt opp stillaser ved inngangen til våningshuset. Bygningene var nedslitt og Odd trivdes med å bruke feriene til å sette i stand husene på småbruket.

Odd tok over Lauvlund da faren, Petter, døde av kreft i 1957. Petter dreiv småbruket og hadde dyr i fjøset til han døde. Som fritidseiendom var det ikke behov for fjøs og låve lenger. Odd brukte noen sommerferier og helger på å restaurere uthuset. Tømmerfjøset ble revet og erstattet med bygg i reisverk. Bildet er fra 1966 og det restaurerte uthuset står ferdig.

Tunet på Lauvlund i 2015. Nytt bolighus er bygd der det gamle våningshuset stod. Huset ble bygd i flere etapper i ferier og helger først på 1970-tallet. Uthuset er en restaurert, men kortere utgave av den opprinnelige fjøsbygningen. Stabburet er beholdt slik det var opprinnelig, bare flyttet noen meter for å gi plass til det nye bolighuset. Litjhuset foran til høyre ble bygd i 2003 da utedassen ble revet.

100 års-feiring

I 2021 var det 100 år siden Petter Høve etablerte småbruket Lauvlund på Langstein. Lørdag 3. september 1921 gikk han opp grensene sammen naboene Johan Petter Bye, Annanias Skeisås og Hugo Ragnar Stenlund. 

Siden da har Lauvlund endret seg fra å være livsgrunnlaget til Petter og Oline, til å bli et feriested for deres etterkommere.

Jubileumsfeiring

Lørdag 16. juli 2022 holdt vi jubileumsfeiring på Lauvlund sammen slekt og venner. Feiringen foregikk med leik og konkurranser utendørs i typisk trøndersk sommervær, 8–9 grader og duskregn. Festmiddagen ble holdt på låven. Vi hadde reist flaggstang i anledning jubileet – og flagget ble heist for første gang på jubileumsdagen.

Jubileumsbok

Pelle hadde skrevet en jubileumsbok om Lauvlunds historie. Boka er en fortelling om hvordan plassen ble til, folkene som har drevet plassen og tiden de levde i. 

Les boka her.

Petter fortalte sin historie

Under jubileumsfesten fortalte Petter sin historie, gjennom en animert film som Pelle hadde laget. 

Se filmen her.

Lauvlund-sangen

Det ble også framført en ny Lauvlund-sang som Torbjørn Ulleberg hadde skrevet. 

Hør sangen her.