Lauvlund (eller Høve'n i dagligtale)

Lauvlund er småbruket min farmor Oline og farfar Petter Høve bygde opp fra grunnen av og dreiv så lenge de levde. Eiendommen ble skilt ut fra nabogården Risholt Nordre i 1921 og har siden vært i familiens eie. Småbruket ligger på Øver-Langstein i Stjørdal kommune. Blant bygdefolket kalles plassen «Høve’n».

 

Fra levebrød til feriested

Da Petter døde sommeren 1957 ble drifta av småbruket lagt ned – og har siden vært fritidseiendom for familien – eller arbeidsleir som noen vil kalle det. Drifta av dyrkajorda har gode naboer tatt seg av.

Småbruket har hatt en betydningsfull rolle i familiens historie. Mine besteforeldre bygde opp småbruket fra grunnen av – og det var her min far ble født og vokste opp. Det har vært et sted for rekreasjon og fellesskap, men også et sted for å minnes den historiske betydningen det har hatt for familien. Plassen ligger veldig skjermet til og har alltid fungert som en mulighet til å komme seg bort fra hverdagen og et sted for avkobling og felles aktiviteter.

I 2021 var det 100 år siden mine besteforeldre, Oline og Petter Høve, etablerte småbruket Lauvlund på Langstein. Lørdag 3. september 1921 gikk Petter opp grensene sammen naboene Johan Petter Bye, Annanias Skeisås og Hugo Ragnar Stenlund.

På de hundre årene har Lauvlund endret seg fra å være livsgrunnlaget til Oline og Petter, til å bli et feriested for deres etterkommere.

 

Jubileumsfeiring
Lørdag 16. juli 2022 holdt vi jubileumsfeiring på Lauvlund sammen slekt og venner. Ett år forsinket pga. pandemien. Feiringen foregikk med leik og konkurranser utendørs i typisk trøndersk sommervær, 8–9 grader og duskregn. Festmiddagen ble holdt på låven. Vi hadde reist flaggstang i anledning jubileet – og flagget ble heist for første gang på jubileumsdagen.

 

Jubileumsbok
Jeg hadde skrevet en jubileumsbok om Lauvlunds historie. Boka er en fortelling om hvordan plassen ble til, folkene som har drevet plassen og tiden de levde i.
Les boka her.

 

Petter fortalte sin historie
Under jubileumsfesten fortalte farfar sin historie, gjennom en animert film som jeg hadde laget.
Se filmen her.

 

Lauvlund-sangen
Det ble også framført en ny Lauvlund-sang som Torbjørn Ulleberg hadde skrevet.
Hør sangen her.

 

Sjekk været på Høve´n

Tunet på Lauvlund i slutten av 1930-årene. Bjørkelunden som skimtes bak våningshuset gav navnet til plassen.

Våningshuset en solskinnsdag sommeren 1959. På trappa sitter min mor, meg og Sverre.

Mine foreldre har fått besøk av naboen Signolf med hesten Hviten sommeren 1961. Bakparten av fatterns 52-modell Opel Olympia er også med på bildet. Bilen malte han gul den sommeren 😀. Han har også satt opp stillaser ved inngangen til våningshuset. Bygningene var nedslitte og fattern trivdes med å bruke feriene til å sette i stand husene på småbruket.

Fattern tok over Lauvlund da min farfar, Petter, døde i 1957. Farfar dreiv småbruket og hadde dyr i fjøset til han døde. Som fritidseiendom var det ikke behov for fjøset lenger. Fattern brukte noen sommerferier og helger på å restaurere uthuset. Tømmerfjøset ble revet og erstattet med bygg i reisverk. Bildet er fra 1966 og det restaurerte uthuset står ferdig.

Tunet på Lauvlund i 2015. Nytt bolighus er bygd der det gamle våningshuset stod. Huset ble bygd i flere etapper i ferier og helger først på 1970-tallet. Uthuset er en restaurert, men kortere utgave av den opprinnelige fjøsbygningen. Stabburet er beholdt slik det var opprinnelig, bare flyttet noen meter for å gi plass til en utvidelse av bolighuset. Litjhuset foran til høyre ble bygd i 2003 da utedassen ble revet.

100 års-feiring

Lørdag 16. juli 2022 feiret vi Lauvlunds 100-årsdag sammen slekt og venner. Feiringen foregikk med leik og konkurranser utendørs i typisk trøndersk sommervær, 8–9 grader og duskregn. Festmiddagen ble holdt på låven. Vi hadde reist flaggstang i anledning jubileet – og flagget ble heist for første gang.
Skroll til toppen