Lauvlund, eller Høve'n i dagligtale

Lauvlund er småbruket min farfar Petter Høve bygde opp og dreiv. Eiendommen ble skilt ut fra Risholt Nordre for 100 år siden og har siden vært i familiens eie. Plassen ligger på Øver-Langstein i Stjørdal kommune. Blant bygdefolket kalles plassen «Høve’n».

Da Petter døde sommeren 1957 ble småbruket lagt ned – og har siden vært fritidseiendom for familien. Drifta av dyrkajorda har gode naboer tatt seg av.

Tunet på Lauvlund i slutten av 1930-årene.

Våningshuset en solskinnsdag sommeren 1959. På trappa sitter Margit, Pelle og Sverre.

Margit og Odd har fått besøk av naboen Signolf med hesten Blakken sommeren 1961. Bakparten av Odds 52-modell Opel Olympia er også med på bildet. Bilen malte han gul den sommeren 😀. Han har også satt opp stillaser ved inngangen til våningshuset. Bygningene var nedslitt og Odd trivdes med å bruke feriene til å sette i stand husene på småbruket.

Odd tok over Lauvlund da faren, Petter, døde av kreft i 1957. Petter dreiv småbruket og hadde dyr i fjøset til han døde. Som fritidseiendom var det ikke behov for fjøs og låve lenger. Odd brukte noen sommerferier og helger på å restaurere uthuset. Tømmerfjøset ble revet og erstattet med bygg i reisverk. Bildet er fra 1966 og det restaurerte uthuset står ferdig.

Tunet på Lauvlund i 2015. Nytt bolighus er bygd der det gamle våningshuset stod. Huset ble bygd i flere etapper i ferier og helger først på 1970-tallet. Uthuset er en restaurert, men kortere utgave av den opprinnelige fjøsbygningen. Stabburet er beholdt slik det var opprinnelig, bare flyttet noen meter for å gi plass til det nye bolighuset. Litjhuset foran til høyre ble bygd i 2003 da utedassen ble revet.