Avskrift av kirkebok

For å finne mine forfedre på Byneset i Trondheim har jeg laget en søkbar avskrift av kirkeboka for Byneset – Ministerialbok nr. 612A04 (1754–1802). Avskriften er for fødte og døpte fra 1754 til 1769. Det finnes få søkbare avskrifter av kirkebøker før 1800 – og arbeidet med avskriften gjorde at jeg bl.a. fant ut av hvem som var forfedrene til min tipp-tippoldemor Berit Olsdatter.

Berit ble født utenfor ekteskap i 1795. Foreldre var soldat Ole Andersen Høstad og pike Berit Sevaldsdatter Engan. Berit Olsdatter vokste opp på plassen Skolvolden under Vevik Vestre på Byneset. Ved Folketellingen i 1801 var Berit 6 år og registrert som fosterbarn til familien på Skolvolden. Da Berit ble konfirmert bodde hun på plassen Kvisetgjerdet. Hun tok seg senere tjeneste ved en av Rye-gårdene på Byneset og etter den tid skrev hun seg for Berit Olsdatter Rye.

Nedenfor finner du link til avskriften av kirkeboka. Opplysningene har jeg sortert på 4 ulike måter: Den første delen er sortert etter samme rekkefølge som i kirkeboka, dvs dåpsdato. De andre delene er sortert etter henholdsvis fornavn, patronym (farsnavn) og bosted. Totalt var det 462 fødte/døpte på Byneset disse 17 årene. Det er noen få navn jeg ikke har klart å tyde, så meld gjerne tilbake om du kan bidra med tydehjelp

Link til søkbar avskrift

Skroll til toppen