Det skjedde 11. des.

Ingeborg giftet seg med en "Dannemand"

På denne dagen i 1707 ble min 4 x tippoldemor, Ingeborg Zakariasdatter, døpt i Støren kirke. Hun var det tredje barnet av i alt 9. Ingeborg vokste opp på gården Systu’ Haugen. Gården ligger på vestsida av elva Bua på veien til Budalen. Der hadde hennes farsslekt holdt til gjennom flere generasjoner.

Ingeborg var 11 år da Armfeldts Karoliner-soldater ranet og herjet hjemgården hennes senhøsten 1718. De stakk av med matvarer, utstyr og fôr som foreldrene hadde skaffet til veie for å klare seg gjennom vinteren. Det må ha vært en skremmende opplevelse for lille Ingeborg.

Sommeren 1740 giftet Ingeborg seg med enkemann Iver Pedersen fra Storrøsæter i Budal. Iver var odelsgutt og hadde tatt over gården etter sine foreldre i 1738. Han var nygift og i april året etter ventet Iver og kona sitt første barn. Fødselen ble dramatisk, både barnet og kona døde.

Men Iver var ikke enkemann lenge før Ingeborg kom til gårds. Ingeborg hadde en 5 år gammel sønn som også ble med på flyttelasset.

Iver var en formuende mann. Han var en av de første som ble selveier i Budal. Det vanlige på den tiden var at bøndene leide gårdene av kirken eller private eiere som holdt til i byene. Da Iver tok over gården i 1938 fikk han skjøte på gården av den mektige rådmann Hans Hornemann for 50 riksdaler.

Iver var også delaktig i at det ble reist kirke i Budalen i 1754.

Da han døde ble han benevnt som «Dannemand», dvs at han var en hedersmann, høyt på rangstigen og med god økonomi.

Ingeborg og Iver fikk to døtre og en sønn. Det var sønnen Peder (min 3 x tippoldefar) som tok over gården Storrøsæter da de ga den fra seg i 1769. Gården ble taksert til 150 riksdaler. Med husdyr og løsøre var boets midler hele 238 rdl. Så der var det velstand.

Ingeborgs mann, Iver Pedersen Storrøsæter, var en av de som undertegnet søknaden til kong Frederik V om å bygge kirke i Budalen: "Underteignede Deris Kongl. Maj.ts allerunderdanigste Skatte Bønder udi Budahlen boende..., Driste Os til for Deris Kongl. May.ts Høye og Hellige Øye udi allerdybeste underdanighed, at nedlegge denne vor allerunderdanigste ansøgning..." (Foto: Pelle)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen